O nas | Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów.

Poznaj naszą historię

Inspiracją do powstania Fundacji były działania studenckie prowadzone od września 2016 r., w którym grupa 10 studentów wybranych ze specjalności
zarządzania projektami pod opieką A. Weinerta założyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oddział międzynarodowej organizacji Enactus.

W pierwszym roku działania organizacji zostały zrealizowane 4 projekty społeczno-środowiskowe. Po czterech latach działalności jest to już liczba 11 projektów.
Największy sukces zespołu to zajęcie 1 miejsca w krajowym konkursie Enactus (Poland Competition), a następnie 3 miejsca w swojej grupie na konkursie
światowym w USA (wrzesień 2019r., World Cup). Rozgłos uzyskano również dzięki licznym osiągnięciom indywidualnym członków, do których
można zaliczyć otrzymane stypendia MNiSW, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Nagrody Studenckiego Nobla.

NASZ CEL

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i naukę, w tym rozwój przedsiębiorczości, upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań, promowanie dobrych praktyk,
standardów i technik zarządzania projektami oraz planowanie i realizowanie przedsięwzięć o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także zwiększanie świadomości społecznej.

NASZA MISJA

Budujemy mądrze – wspieramy studentów w tworzeniu projektów z zachowaniem idei tworzenia wartości wspólnej.

NASZA WIZJA

Chcemy stać się największą siecią pre-inkubatorów w zakresie projektów studenckich o charakterze społeczno-ekonomicznym w Europie Środkowo-Wschodniej.

CZYM JEST WARTOŚĆ WSPÓLNA

(ang. Shared Value)?

Tworzenie Wartości Wspólnej (ang. Creating Shared Value) to strategia opracowana z myślą o rozwiązywaniu problemów społecznych przy zachowaniu długoterminowej konkurencyjności.

 

Koncepcja opracowana przez profesorów – M.E. Portera i M.R. Kramera została przedstawiona w 2011 r. Autorzy Ci uważają, że sukces korporacyjny i poprawa warunków społecznych i środowiskowych są ze sobą nierozerwalnie związane.

 

Projekty wspierane przez Fundację zakładają zgodność z ideą wartości wspólnej, która jest związana z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu i dostrzeganiem możliwości biznesowych w wyzwaniach społecznych. Nasze podejście szerzone wśród studentów uwzględnia wartość tworzoną z myślą o wszystkich interesariuszach. Oznacza to prowadzenie projektów spełniających jednocześnie cele społeczne i ekonomiczne.

Działania Fundacji adresowane są do:

studentów

kół naukowych

organizacji studenckich

doktorantów i młodych pracowników naukowych

osób wykluczonych społecznie

NGO

Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów

ul. Główna 6
61-005 Poznań, Polska

KRS: 0000826993
NIP: 7822878301
REGON: 385472806