Przebieg Programu – Gate 1. | Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów.

Oficjalne otwarcie 

W  dniu 28 października 2021 r. na Stadionie Poznań odbył się Event Otwierający Program preinkubacji studenckiej i wyzwań projektowych z Grupą Amica. Wydarzenie rozpoczęła, witając wszystkich gości Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich – p. Maja Rutkowska.

Następnie:

  • poznaliśmy historię oraz informacje na temat Grupy Amica
  • przedstawiliśmy uczestnikom oraz zaproszonym gościom historię, misję oraz cel Fundacji
  • przybliżyliśmy zagadnienie preinkubacji
  • weszliśmy w dialog z ekspertami, którzy prowadzą zespoły projektowe w Programie, umożliwiając studentom zadanie pytań
  • przedstawiliśmy harmonogram pracy w Programie
  • świętowaliśmy wyłonienie uczestników Programu

Podczas poczęstunku był czas na zapoznanie się ze studentami, ekspertami oraz trenerami warsztatów.
W wydarzeniu uczestniczyli także Partnerzy Fundacji: Inkubator BusinessWell – reprezentowany przez
dr. Tomasza Zawadzkiego oraz SMW Legal – kancelaria prawna reprezentowana przez dr. Kamila Stolarskiego

W spotkaniu uczestniczyła również, jako gość specjalny, dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka z Politechniki Poznańskiej.

Pierwsze warsztaty w ramach Programu

Podczas pierwszych zajęć uczestnicy zbudowali społeczność oraz poznali pierwszych tutorów. Następnie odbyli warsztaty kreatywne, które poprowadził Piotr Milewski – pomysłowy
i niezawodny twórca gier oraz wykładowca akademicki, który jest autorem ponad 200 larpów,
a od 2017 roku jest niezależnym twórcą gier współpracującym z firmami Klabater SA i Sirius Game Studio.

Kolejne warsztaty z zakresu Start-up exercises poprowadził dr Marcin Bielicki – doktor nauk społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki “Pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja”, doświadczony specjalista w zakresie startupów i wdrażania innowacji.

Konsultacje i warsztaty z testu FRIS 

Po serii merytorycznych i praktycznych warsztatów uczestnicy Programu zostali podzieleni na zespoły dwuosobowe. Jednym z narzędzi, które umożliwiło im owocną współpracę, jest badanie FRIS. Dzięki konsultacjom z certyfikowanym trenerem (dr Mirosław Radoła) uczestnicy zostali dobrani w pary tak, aby móc uzupełniać nawzajem swoje kompetencje.

W tym samym czasie studenci rozmawiali indywidualnie z dr. Adamem Weinertem o ich mocnych i słabych stronach (kompetencjach) oraz szansach i zagrożeniach, które dostrzegają
w swoim funkcjonowaniu w środowisku akademickim. 

 FRIS + SWOT HR = mapa możliwości Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów

Zapoznanie z narzędziami pracy projektowej oraz konsultacje z ekspertami Grupy Amica

Uczestnicy Programu odbyli szkolenie z narzędzi do pracy projektowej, które umożliwiły zespołom skuteczne i terminowe prace nad rozwiązaniami. Ponadto, uczestnicy Programu otrzymują także dużą dawkę wiedzy poprzez liczne konsultacje z tutorami z Grupy Amica. Są one nieocenioną pomocą przy tworzeniu propozycji rozwiązań na realne wyzwanie biznesowe firmy. Nauczanie przez działanie – to fakt stanowiący o tym projekcie!
Kontynuacją warsztatów było zapoznanie z koncepcją Design Thinking. Ćwiczenia służyły pobudzaniu kreatywności i budowaniu postawy przedsiębiorczej.

 

Warsztaty strategiczne i prezentacje uczestników Gate 1

W ramach przygotowania do warsztatów strategicznych uczestnicy dostali linki do prezentacji korporacyjnej oraz raportu rocznego całej Grupy Amica. Studenci zapoznali się szczegółowo

z materiałem, a w trakcie spotkania poznali zasady warsztatu strategicznego. Zajęcia przeprowadzono zgodnie z przygotowanym scenariuszem, podczas którego uczestnicy zostali wprowadzeni w strukturę organizacyjną firmy. Warsztaty posłużyły analizie obszarów funkcjonalnych w Grupie Amica z wykorzystaniem metody SWOT w ujęciu perspektywy interesariuszy, jakimi są studenci poznańskich uczelni.

Kluczowym momentem dla przebiegu Programu był Gate 1, podczas którego uczestnicy przedstawili swoje pomysły przed jury składającego się z przedstawicieli Grupy Amica. Wyróżnione zostały trzy zespoły, które otrzymały nagrody pieniężne. Przed samym Gatem 1 mieli możliwość umawiania się na konsultacje indywidualne z doktorami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Marcinem Bielickim oraz Adamem Weinertem.

 Podejmij wyzwanie – stwórz rozwiązanie!

Obserwuj nasz profil na Facebooku i bądź na bieżąco z informacjami na temat programu! 

#AMICASharesValuewithStudents

Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów

ul. Główna 6
61-005 Poznań, Polska

KRS: 0000826993
NIP: 7822878301
REGON: 385472806