Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów. |

FUNDACJA NA RZECZ TWORZENIA WARTOŚCI WSPÓLNEJ PRZEZ STUDENTÓW

CELE FUNDACJI

Wspieramy studentów w realizacji projektów z zachowaniem idei Tworzenia Wartości Wspólnej. 
Konsultujemy projekty. Rozwijamy kompetencje. Przygotowujemy zespoły do uczestnictwa w konkursach. Przyznajemy stypendia.

WSPÓŁPRACE

Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów

ul. Główna 6
61-005 Poznań, Polska

KRS: 0000826993
NIP: 7822878301
REGON: 385472806